Covid-19 heeft roet in het eten gegooid. Omdat we te horen kregen dat De Zaal maar voor driekwart gevuld mag worden heeft het bestuur en de werkgroep jubileum 60-jaar besloten het feest niet door te laten gaan. Het feest wordt nu verplaatst naar het voorjaar van 2022. Alles wat in de Nieuwsbrief van vorige week stond over het Jubileum is achterhaald.

 

                       60-jarig jubileum Ouderenvereniging Sint Willibrordus.

Het jubileum op zaterdag 25 september 2022 in De Zaal gaat niet door.

De verkoop van kaartjes op maandag 6 , woensdag 8  en vrijdag 10 september in de beugelbaan vervalt dus.

 

Start van de wekelijkse activiteiten
Nu we bijna allemaal gevaccineerd zijn is het weer verantwoord de activiteiten te herstarten. Het
coronavirus heeft een zware wissel teweeg gebracht. Geen wekelijkse contacten meer, geen of
weinig familie en vrienden over de vloer. We liepen van de ene persconferentie in de andere. Het
was een verschrikkelijke tijd. Gelukkig konden we de eenzaamheid iets verlichten door regelmatig
even aan te komen met een attentie.
Onderstaand volgt een overzicht wanneer we weer starten met onze wekelijkse activiteiten en in
welke accommodatie.
Beugelen
We starten weer op maandagmiddag na Royer kermis en wel op maandag 20 september in de
Beugelbaan vanaf 13.30 uur.
Biljarten
Het biljarten is weer in juli hervat op maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 09.30 -11.30 uur. Er
wordt gebiljart in 2 tijdblokken van 09.30 -10.15 uur en 10.15 -11.30 uur.
Vanaf 22 september kan er tijdelijk niet meer gebiljart worden.
Breek de Week
Op woensdag 8 september staan de deuren van de Beugelbaan weer open voor Breek de Week vanaf
13.30 uur. Tijdens Breek de Week wordt er aan tafels gebridged, gejokerd, gerikt of de week
doorgenomen.
Bridge
Het bridge vindt plaats op vrijdagavond om 19.00 uur in de Naober. Zeer waarschijnlijk vanaf 7
januari 2022 afhankelijk van het aantal deelnemers.
Donderdagmiddag gespreksgroep
De gespreksgroep komt voor het eerst na lange tijd weer bijeen in de Beugelbaan op donderdag 9
september om 14.00 uur.
Engelse les
De Engelse les vindt plaats op dinsdagmorgen om 09.30 uur in De Zaal. Ze starten weer op dinsdag 7
september 2021.
Jeu de boules
De jeu de boulers zijn al vanaf eind juni in ‘t Hofje actief op woensdagmorgen vanaf 09.30 uur.
Ook hier zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom eens kijken in ’t Hofje op de Oude Trambaan en
gooi een ‘boule’ mee.
Kaarten en kienen
Het kaarten en kienen op maandagmiddag in het Trefcentrum wordt verplaatst naar de
dinsdagmiddag in de beugelbaan. Op de even weken wordt er gekaart vanaf 13.30 uur en op de
oneven weken wordt er gekiend. Het kaarten begint op dinsdag 7 september 2021 en het kienen op
14 september 2021.
Kaarten op dinsdagavond
Op dinsdagavond wordt er in De Zaal een kaartje gelegd. (rikken en kruisen)
Zij beginnen op dinsdag 21 september 2021 om 19.00 uur.
Koersbal
Het koersbal wordt verplaats van de dinsdagmiddag naar de dinsdagmorgen in de beugelbaan.
Koersbal op de vrijdagmorgen blijft. Zij beginnen weer op vrijdag 3 september 2021 om 09.00 uur in
de beugelbaan
Koor
Het koor heeft besloten nog niet te starten met repeteren in de maanden augustus en september.
Eerst willen zij inventariseren wie nog behoefte heeft om verder te gaan. Dit kan helaas niet in de
Naober maar als zij verder willen wordt er naar een andere accommodatie gezocht.
Yoga

De yogalessen vinden plaats op maandagmiddag vanaf 16.00 uur in De Zaal. In de schoolvakanties
vinden er geen lessen plaats. Zij starten dus weer op maandag 6 september 2021.
Nieuwe deelnemers
Voor al onze activiteiten geldt dat er nieuwe deelnemers van harte welkom zijn. Ga gerust even
kijken en als er belangstelling en enthousiasme is, ga mee doen.

[

Wekelijkse uitjes

Er is bij Ouderenvereniging Sint Willibrordus altijd iets leuks te doen! Bekijk onze agenda voor alle activiteiten.

 

Grootste in Stramproy

Ouderenvereniging Sint Willibrordus is dé grootste vereniging in Stramproy  met meer dan 800 leden.

Welkom

De ouderenvereniging heeft haar hoofdlocatie in het Trefcentrum van Zorgcentrum Rust in Roy. Daarnaast vinden veel activiteiten plaats in de Beugelbaan en het gemeenschapshuis De Zaal.

Deelnemen aan onze activiteiten?

Bekijk de activiteitenkalender