Voor de digitale versie van ONS Magazine kun je  je inschrijven, door op “Ons Magazine” te klikken


• Lid zijn van een organisatie die de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en –
samen met andere provinciale KBO-bonden – ook op landelijk niveau behartigt, niet
alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Gezien het dreigende zorginfarct, uitdagingen
ten aanzien van wonen, vitaliteit en welzijn, is dit urgenter dan ooit.
• Vertegenwoordiging senioren bij bestuurders en beleidsmakers in Limburg.
• Bondsbureau biedt ondersteuning aan afdelingen, ze kunnen er terecht met hun vragen.
• Onze consulenten ondersteunen en ontzorgen de lokale afdelingen met raad en daad.
• We organiseren scholingen, netwerkbijeenkomsten en intervisies voor de vrijwilligers
zoals de ouderenadviseurs, de belastinginvullers en afdelingsbestuurders.
• We faciliteren de ledenadministratie en organiseren de logistiek voor de bezorging van
Ons ledenmagazine.
• Gratis Buma-Sena regeling voor (MBvO geregistreerde) beweegactiviteiten bij de
afdelingen.
• Inspiratie en advies voor het organiseren van lokale bijeenkomsten en workshops.
• Maandelijkse Nieuwsbrief voor afdelingsbesturen en vrijwilligers.
Voor de leden
• Onderdeel zijn van een grote organisatie die zorgt dat hun belangen worden behartigd.
• Lidmaatschap van een lokale afdeling waar sociaal contact en omzien naar elkaar centraal
staan. Deelname aan leuke interessante activiteiten en waarvoor het bondsbureau de
basis legt (o.a. Riskfactory, Geheugentraining, Digitale Weerbaarheid, Zelf Sjöld)
• Ook als leden geen gebruik maken van het lokale activiteitenaanbod profiteren ze toch
van de andere voordelen van het lidmaatschap.
• Een provinciaal kennis- en ondersteuningsbureau dat 4 dagen per week bereikbaar is. Wij
verwerken dagelijks vele vragen (telefonisch en via de mail) van (potentiële) leden.
• Elk lid kan een beroep doen op de Ouderenadviseurs en Belastinginvullers.
• Elk lid ontvangt 11 keer per jaar het ledenmagazine “Ons” in de brievenbus. Het biedt
veel nuttige informatie over ouder worden, maar ook veel leesplezier.
• Elk lid met een mailadres ontvangt 11 keer per jaar Ons Mailmagazine met leuke
artikelen, informatie, tips, voordeel en puzzels.
• Elk lid kan gebruik maken van het Ons digitale platform met informatie, aanbiedingen,
uitjes en elke dag acht nieuwe puzzels.
• Korting op de 75-plus rijbewijskeuring.
• Een voordelig energieaanbod.
• Korting op tal van producten via een leverancier die speciaal voor de doelgroep senioren
een telefonisch bereikbare klantenservice biedt

Wekelijkse uitjes

Er is bij Ouderenvereniging Sint Willibrordus altijd iets leuks te doen! Bekijk onze agenda voor alle activiteiten.

 

Grootste in Stramproy

Ouderenvereniging Sint Willibrordus is dé grootste vereniging in Stramproy.

Welkom

De Ouderenvereniging heeft een locatie in het Trefcentrum van Zorgcentrum Rust in Roy. Daarnaast vinden veel activiteiten plaats in de Beugelbaan en het gemeenschapshuis De Zaal.

Deelnemen aan onze activiteiten?

Bekijk de activiteitenkalender