Rabo-ClubSupport

Rabo-Clubsupport heeft de Ouderenvereniging een heel mooi bedrag van € 1314,52 opgeleverd. Rabobank biedt met deze actie clubs en verenigingen een steuntje in de rug.

Het bestedingsdoel is voor ons het mede bekostigen van het 60-jarig bestaan en het aankopen van een 12-tal dubbele fietstassen voor onze vrijwilligers die maandelijks ons KBO-magazine bezorgen bij onze leden. ( ± 600 adressen )

 

Ouderenvereniging Sint Willibrordus bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel mede realiseren.

 

Terugblik

 

Marcel Ballas, voorzitter van KBO Limburg, opende zijn Kerstwens aan de afdelingen met de volgende woorden: “Het jaar 2020 is bijna voorbij. Gelukkig zou ik zeggen, want niet eerder heb ik zo’n ingewikkeld jaar meegemaakt.”

Hetzelfde geldt voor de Ouderenvereniging. Vanaf maart 2020 hebben we door het coronavirus maar mondjesmaat onze wekelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Maar ook géén uitstapjes of reizen, géén vrijwilligersavond, Willibrordusviering, Sinterklaasviering en Kerstviering. Toen in de zomer weer wat activiteiten mogelijk werden hebben we deze weer snel opgepakt, coronaproef uieraard. Een tweede golf gooide roet in het eten wat inhield dat alle activiteiten tot 19 januari 2021 zijn stop gezet. Maar ondanks corona was de Ouderenvereniging haar leden niet vergeten, er werden enkele attenties bezorgd wat door de leden erg gewaardeerd werd.

En nu staan we aan de vooravond van Kerstmis en Nieuwjaarsdag. Beide dagen zullen voor velen anders zijn door het overlijden van hun naaste of een familielid of door eenzaamheid. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven omzien naar elkaar en dat we aandacht voor elkaar hebben.

De Ouderenvereniging kijkt ernaar uit om elkaar weer echt te kunnen ontmoeten in 2021.

 

Het bestuur van Ouderenvereniging Sint Willibrordus wenst alle leden, hun naasten en alle inwoners van Stramproy een mooi Kerstfeest en alle goeds voor 2021.