NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 5: uitgave 19:  september  2023

Aspirant bestuurslid Jeanne Custers

Hallo, graag wil ik me hierbij aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Jeanne Custers. Ik ben bijna 40 jaar getrouwd met Henny en ook zolang wonend in Stramproy. We hebben samen twee zoons en daarbij behorend twee schoondochters. Ook zijn we de trotse grootouders van drie kleinkinderen, van vijf en twee jaar en de jongste is bijna vijf maanden. De vrijdag is onze vaste oppasdag waar we beiden heel erg van genieten.

Van maart 2001 tot juli 2021 heb ik gewerkt als secretaresse op het vakbondskantoor van FNV in Weert. Eerst in dienst van FNV Bouw. En na de fusie van de FNV-bonden ook werkzaam voor de vereniging FNV en de sector Senioren. Het is een boeiende tijd geweest met veel ups en downs in al die jaren. Gedurende die tijd heb ik veel contacten gehad met leden door het hele land, voornamelijk echter Limburg en Oostelijk Noord-Brabant. Maar ook met de kaderleden heb ik altijd veel mooie contacten gehad.

Mijn hobby’s zijn lezen, fietsen, wandelen, sporten en dansen. Samen met Henny heb ik al vele meerdaagse fietstochten gedaan. Dit jaar nog hebben we het Pieterpad gefietst van Groningen tot Gennep. Het andere stuk hebben we een aantal jaren geleden al gedaan. Ook kook en bak ik heel graag en ons gezin is vaak bijeen om gezellig samen te eten.

Dansen doe ik bij Zijactief, een leuke mix van klassieke volksdansen en line dance. Al jarenlang ben ik lid van Zijactief waar ik veel mensen van Stramproy heb leren kennen.

Bij Zijactief ben ik ook als bestuurslid actief geweest. En toen ik begin dit jaar gevraagd werd of ik zin had om als aspirant bestuurslid aan de slag te gaan bij de Ouderenvereniging St. Willibrordus heb ik, mede door de goede herinneringen aan bovenstaande, hier niet lang over hoeven nadenken. Inmiddels heb ik al een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond en voel ik me al thuis bij deze groep.

We zullen elkaar ongetwijfeld ontmoeten tijdens allerlei activiteiten en dan kunnen we nader kennismaken. Ik kijk er naar uit! Het is de bedoeling dat ik straks het secretariaat van Mieke van Dael ga overnemen.

Tegelwijsheid

Doe wat aan onze zorgen, liever vandaag dan morgen

Uit de bestuursvergadering

Overleg beheercommissie

De beheercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Rust in Roy en de Ouderenvereniging. De beheercommissie komt vier maal per jaar bij elkaar om te spreken over de samenwerking tussen Rust in Roy en de Ouderenvereniging. Waar schort het aan en waar kunnen we elkaar aanvullen? In het laatste overleg heeft het bestuur kennis gemaakt met de nieuwe teamleidster van Rust in Roy Mevr. Henriette Boessen. Zij gaf aan dat dagelijks vanaf 19.00 uur de Naober beschikbaar is voor activiteiten van de Ouderenvereniging. (Ideeën, laat het weten aan één van de bestuursleden) Ook is zij voorstander van gezamenlijke activiteiten op de maandagmiddag.  Er is een handwerkgroep op vrijdagnamiddag, waar leden van de Ouderenvereniging, die dat willen, kunnen  aansluiten.

De activiteitencommissie van Rust in Roy maakt gebruik van het kantoortje van de Ouderenvereniging en de Ouderenvereniging maakt één keer per maand gebruik van de vergaderruimte.

Leefbaarheid Stramproy

Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen Leefbaarheid Stramproy en de Ouderenvereniging. Leefbaarheid Stramproy wil in de wintermaanden 6 keer een bijeenkomst houden in het atrium van Veuskeshoof voor de deelnemers aan het fietsproject en de omliggende bewoners van Veuskeshoof. Omdat dit wat overlap geeft met de activiteiten van de Zonnebloem en de Ouderenvereniging wordt er rekening gehouden met de agenda’s van beide verenigingen.

Regiovergadering

In de laatste regiovergadering op 22 mei 2023 ging het voornamelijk over het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering op 14 juni te Roermond. Ook kwam weer de contributie en afdrachten aan de orde en er werd voornamelijk gesproken over die afdelingen die werken met leden en deelnemers. De KBO Limburg gaat deze afdelingen op korte termijn benaderen. Ook is een discussie gaande om de regiovergaderingen ( 6 regio’s in Limburg) in 2024 af te schaffen.

Openstellen van activiteiten voor alle senioren van Stramproy, vanaf 55 jaar en ouder

Er is een beleid dat alleen leden van de Ouderenvereniging mogen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.

Het openstellen, ook voor niet-leden, biedt de Ouderenvereniging de mogelijkheid het activiteitenaanbod en het ledenbestand uit te breiden.

Niet-wekelijkse activiteiten: Bij dagtochten en meerdaagse reizen hebben we niet altijd voldoende deelnemers Niet-leden kunnen zich dan aansluiten om de open plaatsen te vullen. Aan niet-leden vragen wij een passende vergoeding en ze kunnen géén gebruik maken van kortingsregelingen. Leden van de Ouderenvereniging hebben altijd voorrang

Wekelijkse activiteiten: nu alle activiteiten gestart zijn willen we alle senioren van Stramproy de gelegenheid bieden om gratis deel te nemen aan onze activiteiten. Dit staat te gebeuren in week 42 van 16 – 22 oktober. De koffie/thee staat klaar.

Vlaai voor de wekelijkse activiteiten

Nu de wekelijkse activiteiten weer gestart zijn wil het bestuur aan alle deelnemers vlaai en koffie/thee aanbieden.

Van maandag 2 oktober t/m dinsdag 10 oktober wordt de vlaai bezorgd op:

maandag 2 oktober: beugelen (beugelbaan) en yoga (De Zaal)

dinsdag  3 oktober: kaarten (beugelbaan) en kaarten ( De Zaal)

woensdag 4 oktober:  koor (Naober), Jeu de boules (Parkje) en Breek de Week (beugelbaan)

vrijdag 6 oktober: koersbal (beugelbaan)

dinsdag 10 oktober: kienen (beugelbaan)

Missie en visie

Het bestuur gaat zich beraden over de toekomst van de Ouderenvereniging. Hoe ziet de Ouderenvereniging over 10 jaar er uit, welke activiteiten vinden er plaats, hoe is het ledenbestand en welke activiteiten kunnen we ondernemen om de jonge senior te bereiken? Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot een meerjarenplan. Het bestuur is voornemens om een externe begeleider in te schakelen die het proces moet gaan begeleiden.

Met pensioen

Op 31 augustus was de laatste werkdag voor Hans Hollanders als directeur van KBO Liimburg. Na 41 jaar gaat Hans met pensioen. Hans heeft een geweldige tijd gehad bij de KBO, een tijd waarin hij samen met de afdelingen en leden heel veel mooie dingen heeft kunnen realiseren. Simone Gerono gaat het stokje overnemen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert de fiets- en wandeltochten en organiseert halve en hele dagtochten, de fiets4-daagse en de 5-daagse vakantiereis. Samen met Henk Niessen en Sjef Ramaekers pakten de bestuursleden Theo Peeters en Harrie Leijssen de draad op, toen aan het begin van 2023 het organiseren van de dag- en vakantiereizen dreigde te stoppen. Het bestuur hecht aan een goede communicatie tussen de activiteitencommissie en het bestuur. Het bestuur is immers verantwoordelijk voor alle georganiseerde activiteiten. Ook 2023 werd weer een succesvol “reizen”-jaar. Inmiddels neemt ook Marina Lenaers weer deel aan het werk van de activiteitencommissie.

Noodkreet EHBO-vereniging

Er zijn steeds meer verenigingen en stichtingen die evenementen organiseren. Als EHBO-vereniging krijgen wij dan een verzoek om een post in te richten. En daar knelt de schoen. Wij hebben als vereniging ook een tekort aan vrijwilligers. Géén beschikbare vrijwilligers betekent helaas géén evenement. De EHBO-vereniging  vraagt dan ook met klem om binnen uw eigen vereniging te kijken of er personen zijn om een EHBO-cursus te gaan volgen. Geïnteresseerde personen kunnen zich vanaf nu aanmelden bij piet.boonen@home.nl

Tegelwijsheid

Tijd voor elkaar is géén zonde van de tijd.

Belangrijke data

19 oktober       08.30 uur Kerkplein dagtocht Edah museum en Kamp Vught

24 oktober       13.30 uur Stichting Gezondheidsbevordering in De Zaal

16 november   13.30 uur Willibrordusviering in De Zaal

30 november   13.30 uur Sinterklaasviering in De Zaal

1 december     10.30 uur cultuurhuis “de Zeepziederij” in Bree

15 december   Kerstmarkt Dordrecht

21 december   13.30 uur Advents- kerstviering in De Zaal

Op de valreep

Leden van de Rabobank kunnen nog stemmen op de Ouderenvereniging via RABO ClubSupport t/m dinsdag 26 september.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt bij het Magazine ONS LIMBURG op maandag 27 november 2023