NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 4: uitgave 16 : november 2022

KBO Limburg uit UNIE
Op woensdag 9 november 2022 is tijdens een extra Algemene Vergadering van KBO Limburg besloten het lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari a.s. te beëindigen. Al 10 jaar discussieert Unie KBO en later KBO PCOB over de te volgen koers. Dit gaat regelmatig gepaard met hoog oplopende meningsverschillen. Een terugkerend onderwerp zijn daarbij de provinciale bonden en aansluiting zoeken bij KBO Brabant. Beide zijn helaas niet gelukt.
Wat verandert er voor onze leden en wat niet?
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de overgang naar het nieuwe samenwerkingsverband voor onze leden soepel te laten verlopen. Nu er groen licht is van de afdelingen gaan we daar voortvarend mee verder, zodat we per 1 januari kunnen starten met onze nieuwe organisatie.
We zetten graag op een rij wat dat voor u betekent.

Contributie en dienstverlening
De afdelingen blijven verantwoordelijk voor de hoogte van de contributie.

 • De afdracht aan KBO Limburg is voor 2023 vastgesteld op € 15,12 (was € 18,44 inclusief de afdracht aan Unie KBO).
 • Van die € 15,12 is € 8,37 bedoeld voor KBO Limburg en € 6,75 voor het voortzetten van activiteiten die nu door KBO PCOB worden gedaan, denk daarbij aan het magazine en de service en dienstverlening aan afdelingen en leden zoals de ledenadministratie, ouderenadvisering, ledenpasjes en informatie- adviespunt (helpdesk).

Magazine
Vanaf januari 2023 ontvangen onze leden 11x per jaar het magazine Ons Limburg dat we samen gaan maken met KBO Brabant, Gelderland en Overijssel.

 • Dit magazine heeft 56 pagina’s: 48 pagina’s algemene inhoud en 8 pagina’s Limburgse inhoud en verschijnt 11x per jaar.
 • Ledenmagazine KBO PCOB komt te vervallen, net als het kwartaalblad Senioren Limburg.

Ledenvoordeel
De meeste ledenvoordelen gaan gewoon door. Zo kunnen de Limburgse KBO leden in 2023 gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea met hetzelfde pakket als voor leden via KBO-PCOB.
Klanten van Energiebesteding blijven hun energiecontract behouden en kunnen later besluiten om het te verlengen bij Energiebesteding.
Leden kunnen gebruik blijven maken van de korting bij de rijbewijskeuring voor 75+.
De belastingservice blijft onder verantwoordelijkheid van KBO Limburg voortbestaan.

 • We zijn in onderhandeling met KBO Brabant om het brede pakket ledenvoordeel dat zij bieden ook voor onze leden beschikbaar te stellen.

De gehele informatie van de KBO-Limburg aan de afdelingen vind je op onze website: ouderenvereniging-stramproy.nl 

Tegelwijsheid

Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft dan een pessimist die gelijk heeft. 

Jan Charlier, kartrekker koersbal

Samen met zijn vrouw Nellie Leijssen woont Jan op de Vloedmolenweg 4. De naam Charlier zou je ook op zijn frans kunnen uitspreken. Als stamboomonderzoeker heeft Jan nagegaan waar zijn roots liggen nl. in Henegouwen bij de Franse grens. Na 42 jaar bij Smeets drukkerij te hebben gewerkt als een administratieve kracht is Jan met pensioen gegaan.
Jan heeft veel betekend voor de gemeenschap Stramproy. Hij is lang lid geweest van de MOV-groep, ((Missie Ontwikkeling en Vredesvraagstukken). Zij hielden zich met name bezig met vraagstukken wat er in de wereld gebeurde. Ook heeft hij 4 jaar samen met Riet Scheres gebedsdiensten gehouden in verzorgingshuis Rust in Roy. Nu heeft hij zijn passie gevonden in het koersballen waar hij warm voor is gemaakt door Jan Greijmans. De eerste koersballen werden weggestuurd in de voormalige meisjesschool, later in het Trefcentrum en nu in de beugelbaan.  De ballen zijn niet rond, in de binnenkant zit in een gewichtje waardoor je ze met een bocht moet wegsturen naar de jack, een klein rond balletje. Niet gooien, maar de bal moet met veel gevoel weggestuurd worden. Wie na 8 ballen het dichts bij het balletje ligt wint het spel. Koersbal lijkt veel op jeu de boules, alléén wordt het binnen gespeeld en het materiaal is ook anders. Jan denkt nog vaak aan de toernooien die hij speelde in Ohé en Laak, Ittervoort en Haler en in De Zaal waar Stramproy namens het SKW (Senioren koepel Weert) in 2013 met 96 deelnemers op 8 banen een toernooi organiseerde. Momenteel zijn ze met 10 koersballers en zij spelen iedere dinsdag-  en vrijdagmorgen vanaf 09.00 uur in de beugelbaan. Jan maakt de beugelbaan open en richt de beugelbaan in samen  met Jac Leijssen. Hij vindt het erg jammer dat het aantal deelnemers sterk achteruit loopt en hij hoopt dan ook dat zich snel een aantal  nieuwe leden melden. ( misschien dat enkele jeu de boulers zich in de wintermaanden aansluiten)  Niet alléén het spelletje wordt gespeeld, tijdens de pauze wordt er koffie gedronken en maakt men een praatje. Als hobby heeft Jan fietsen, stamboomonderzoek, de moestuin en KOERSBALLEN 

Tegelwijsheid

Mensen die de zon in andermans leven brengen zullen zelf ook haar stralen voelen.

Energie, handreiking vanuit gemeente Weert

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. De Rijksoverheid heeft de volgende maatregelen genomen:
de energiebelasting is tijdelijk verlaagd,
een prijsplafond met maximale tarieven voor elektriciteit en gas,

 • alle huishoudens ontvangen een energiecompensatie van € 190,- in de maanden november en december 2022,
  “energietoeslag” De energietoeslag bedraagt €1300,- en is bedoeld voor huishoudens met lage inkomens.
  Naast alle bestaande regelingen wil de gemeente Weert tijdelijk inwoners met acute en urgente financiële problemen helpen als gevolg van de gestegen energieprijzen.
  Wethouder Martijn van den Heuvel: “Dankzij de verhoging van de energietoeslag kunnen we de mensen die dat hard nodig hebben, wat extra ademruimte bieden voor aankomende winter en voor volgend jaar. Maar we zien ook dat veel mensen die dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, volgens de huidige voorwaarden helaas niet in aanmerking komen. Dankzij de nieuwe regeling van de gemeente Weert kunnen we direct maatwerk bieden voor alle inwoners, en ik hoop dan ook dat we met deze versoepeling nog meer mensen kunnen helpen.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op WWW.weert.nl/energie of neem contact op met de Vraagwijzer via 0495-575000. Hoge energierekening?  zie de website ouderenvereniging-stramproy.nl

Klusjesman/vrouw

Er wordt vaak gevraagd of we geen klusgroep kunnen oprichten in onze vereniging. Mannen of vrouwen die eenvoudige klussen kunnen oplossen. Te denken valt een schilderijtje ophangen, een batterij verwisselen, een lamp ophangen of vervangen, een gordijn ophangen, een ….etc. Heb je interesse neem dan contact op met Piet Rietjens, tel. 0624478744 of via piet.rietjens2012@gmail.com

60-jarig bestaansfeest met brunch/koffietafel

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld is vindt de brunch / koffietafel plaats op zaterdag 18 en 25 maart 2023 in De Zaal. Op beide zaterdagen kunnen 225 leden deelnemen. Ieder lid van de ouderenvereniging ontvangt in januari 2023 een uitnodiging met verdere informatie. In de uitnodiging staat ook waar je aan een kaartje kunt komen.

Tegelwijsheid

Het mooiste aan herinneringen is dat niemand ze van je af kan pakken.

Geheugentraining

Op donderdag 26 januari 2023 vindt de workshop GEHEUGENTRAINING in De Zaal plaats. Er kunnen slechts 45 personen deelnemen. De workshop begint om 13.30 uur en deelname is gratis. De workshop wordt gegeven door Nell Lipsch. Wel even opgeven bij Mieke van Dael,  0654726917 of bij Piet Rietjens 0624478744.

Contributie 2023

“Het bestuur besloot de contributie voor 2023 te handhaven op het niveau van 2022: € 24,00 voor leden en
€ 16,00 voor deelnemers. De inning daarvan zal plaats vinden in de tweede helft van januari 2023”.

Data om te onthouden

1 december        Sinterklaasviering                                                          8 december       Kerstvoorstelling Bree
15 december    Advents-/kerstviering                                                   16 december     Kerstmarkt Essen
26 januari ‘23    Geheugentraining                                                          16 februari ‘23  Reisinfo
16 maart ‘23      Jaarvergadering                                                              18 en 25 maart ’23 Brunch
20 mei  ‘23          Vrijwilligersdag/avond met schieten in ‘t Heijer Heufke

De volgende Nieuwsbrief verschijnt bij het magazine ONS LIMBURG eind februari 2023