NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY 

Jaargang 4: uitgave 15 : september  2022     

KBO Limburg stapt uit Unie KBO

Het rommelt weer in KBO-PCOB land. Tijdens de Algemene Vergadering van KBO Limburg op 14 juni j.l.is het besluit genomen het lidmaatschap van de Unie KBO pro forma op te zeggen per 1 januari 2023. Er is toen nog geen besluit genomen en spreken daarom van een voorgenomen opzegging.

Tot nu toe ervaart KBO Limburg vooralsnog te weinig signalen dat het Uniebestuur de heroriëntatie en aanpassingen t.a.v. van o.a. positie, taken, financiën en samenwerking met andere seniorenorganisaties (Brabant) daadkrachtig oppakt. Na Gelderland heeft ook Noord-Holland aangegeven de Unie KBO per 1 januari te verlaten. Wat de landelijke samenwerking betreft is onze doelstelling dat er krachtig moet worden ingezet op samenwerking van alle seniorenorganisaties in Nederland. Deze ontwikkelingen riepen bij ons de vraag op wat de meerwaarde is van deelneming van KBO Limburg aan de samenwerking in Unie KBO- en in KBO-PCOB-verband.

Hoe nu verder?

Het Bondsbestuur stelt voor onze eigen koers te kiezen en het lidmaatschap van de Unie KBO per 1 januari 2023 te beëindigen.

Voorstel

 1. KBO Limburg treedt per 1-1-2023 uit de landelijke Unie KBO.
 2. KBO Limburg wordt lid van de landelijke vereniging Koepel Gepensioneerden.
 3. KBO Limburg gaat op onderdelen samenwerken met KBO Brabant. ( o.a. een gezamenlijk ledenmagazine met KBO Limburg, KBO Brabant, KBO Gelderland, KBO Overijssel en KBO Noord-Holland).

Op maandagmiddag 26 september zijn de afdelingen van de regio 4 KBO Midden – Limburg door het bondsbestuur bijgepraat over het voorstel.

 Rabo ClubSupport, een mooi initiatief van Rabobank

Iedereen is wel lid van een vereniging of club. Een plek waarin je elkaar ontmoet en waar je plezier aan beleeft. De vereniging is het cement in de samenleving. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar.

De coöperatieve Rabobank geeft ieder jaar een deel van haar winst terug aan de verenigingen. Ook in Stramproy nemen de meeste verenigingen in 2022 deel aan dit mooie initiatief van RaboClubSupport.

 Gebruikersovereenkomst Land van Horne – Oudervereniging Sint Willibrordus

De Ouderenvereniging heeft met Land van Horne een gebruikersovereenkomst over het gebruik van de Naober. In die gebruikersovereenkomst staat dat zowel cliënten van Rust in Roy en leden van de Ouderenvereniging gebruik kunnen maken van de georganiseerde activiteiten. Nu is er nog ruimte op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Graag willen wij weten welke ideeën er nog leven binnen onze vereniging, wat kan de Ouderenvereniging samen met Rust in Roy nog organiseren. Heb je ideeën, laat het even weten aan één van de bestuursleden.

Tegelwijsheid

Strooi de zaden van vreugde overal op je pad. Wanneer je weer langs komt, zul je de pracht van de bloemen aanschouwen.

 

BREEK de WEEK

Heb je zin in een praatje maken en gezellig samen te zijn met een kop koffie en een stukje vlaai dan moet je tijdens Breek de Week naar de beugelbaan komen.

Iedere woensdagmiddag is het inloopmiddag in de beugelbaan van 13.30 -16.00 uur.

De inloopmiddag is voor iedereen toegankelijk.

 

Toneeluitvoering

Toneelgroep Weert komt weer naar De Zaal op donderdag 10 november 2022.

De Zaal is open vanaf 13.00 uur en het toneel begint om 13.30 uur.

 Geheugentraining

KBO Limburg organiseert weer workshops Geheugentraining. Een actieve workshop waarin duidelijk wordt dat je veel meer kunt (onthouden) dan je dacht. De workshop wordt gegeven door Nell Lipsch die jarenlang in verpleeghuizen werkte. Ouderenvereniging Stramproy heeft zich hiervoor aangemeld. Op donderdag 26 januari 2023 vindt de workshop plaats in De Zaal. Er kunnen slechts 45 personen deelnemen. Nadere informatie en een deelnameformulier volgen nog.

 

Wekelijkse activiteiten

De Ouderenvereniging organiseert wekelijks talloze activiteiten zoals beugelen, kaarten, kienen, koersbal, biljarten, jeu de boules, zingen en yoga.

Bij alle activiteiten kunnen ze nog wat deelnemers gebruiken.

Waar en hoe laat de activiteiten plaatsvinden vind je in ’t Blaadje Stramproy en op de website:

ouderenvereniging-stramproy.nl

60-jarig jubileum

De viering van het 60-jarig jubileum van de Ouderenvereniging is in 2021 niet doorgegaan i.v.m. corona. Als tegemoetkoming gaat het bestuur voor alle leden koffietafels organiseren in De Zaal.

De datums zijn op zaterdag 18 en 25 maart 2023. Nadere informatie en een deelnameformulier volgen nog.

 Tegelwijsheid

Blijf dicht bij jezelf, maar verlies de ander niet uit het oog.

Stichting Global Exploration door Jolijn Verheijen

Afgelopen juli ben ik 3 weken op stage geweest in Cambodja en Vietnam. Met de groep van 28 medeleerlingen en een aantal begeleiders hebben we veel geleerd en gezien. We hebben mogen meemaken hoe ze daar leven en hoe de kinderen naar school gaan. Op de scholen hebben we activiteiten georganiseerd om de scholen op te knappen en de kinderen een leuke tijd te bezorgen. Het communiceren met de bevolking daar was nog een grote uitdaging aangezien ze bijna geen Engels kunnen. Ondanks dat hebben we veel van elkaar geleerd door onze tolk en door dingen uit te beelden. Deze ervaring was om nooit meer te vergeten! Daarom wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie sponsoring ( wafels verkocht tijdens de jaarvergadering) zodat ik deze mooie reis kon meemaken.

 Studiekring “Nooit te oud om te leren”

Deze kring is ontstaan in de tachtiger-jaren van de vorige eeuw ten tijde van de toenmalige gemeente Stramproy. De kring was opgezet onder auspiciën van punt Welzijn. Alle activiteiten van Punt Welzijn zijn inmiddels overgenomen door de Ouderenvereniging.

De studiekring komt in de periode van oktober tot en met april, meestal 2 keer per maand bij elkaar.

Om goed te kunnen discussiëren en luisteren kan de groep niet te groot worden 13 à 15 mensen is het maximum.

Het eerste uur van onze bijeenkomst is gewijd aan de dagelijkse actualiteiten; in het 2e uur komt er een maatschappelijk relevant thema aanbod.

In de afgelopen 7 jaar is onder meer aan de volgende onderwerpen aandacht geschonken:

 • Verkiezingsprogramma’s van de verkiezingen voor de Europese Unie, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschap en Gemeente;
 • Pensioenontwikkelingen en –akkoord;
 • Zorgkostenverzekering;
 • Inleiding over eenzaamheid, kwetsbaarheid en kostbaarheid;
 • Basisinkomen en ongelijkheid in vermogens;
 • Inleiding over minimabeleid
 • Vluchtelingstroom;
 • Oorlog in Syrië,
 • Inleiding van pastoor Amal;
 • Etc,.

Zoals u ziet een breed scala van onderwerpen.

Wij tellen momenteel 9 leden. Er is nog ruimte voor enkele personen. Ieder, die de onderwerpen in de studiekring interessant vindt en wil deelnemen aan de discussie, nodigen wij uit zich aan te melden bij Henk Dokter (emailadres: mfba@concepts.nl)

Data om te onthouden

29 september t/m 6 oktober  Week tegen Eenzaamheid

13 oktober         dagtocht Rolduc                               21 oktober          Breemarkt en voorstelling

10 november    toneelgroep Weert                        17  november   Willibrordusviering in de kerk

1 december       Sinterklaasviering                           8 december       Kerstvoorstelling Bree

15 december    Advents- / Kerstviering                 16 december     Kerstmarkt Essen

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 november 2022