NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 5: uitgave 20:  december 2023

Ontwikkelingen KBO

Zoals bekend maakt KBO Limburg sinds 1 januari 2023 geen deel meer uit van de Unie-PCOB. Inmiddels besloten ook de overige regionale KBO-bonden deelname in de Unie KBO-PCOB te beëindigen. Dit betekent het einde van de Unie KBO-PCOB. Deze zal dus ophouden te bestaan met ingang van 1 januari 2024. De Limburgse bond volgt de ontwikkelingen en maakt aanspraak op eventuele financiële claims. Nu de Unie KBO er vanaf 1 januari a.s. niet meer zal zijn, rijst de vraag hoe de KBO-bonden, die nog lid zijn van de Unie, verder gaan. Onlangs besloten de ledenraden van de PCOB en ANBO tot een fusie.

Senioren Netwerk Nederland

Na hun uittreden uit de Unie zijn de KBO-bonden Brabant, Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Overijssel gaan samenwerken onder de naam Senioren Netwerk Nederland. Bestuurders en medewerkers hebben regelmatig contact om acties af te stemmen op het vlak van de gezamenlijke belangenbehartiging , ledenmagazine ONS, de ledenadministratie, collectieve zorgverzekeringen etc.

Tegelwijsheid

Niets geeft zoveel rust als een genomen besluit.

Verschijningsdata ONS Limburg magazine in 2024
Januari                 18 december 2023

Februari              22 januari 2024

Maart                   26 februari 2024

April                      25 maart 2024

Mei                       22 april 2024

Juni                       27 mei 2024

Juli/Aug               24 juni 2024

September        26 augustus 2024

Oktober              23 september 2024

November         28 oktober 2024

December          25 november 2024

Januari ‘25          16 december 2024

Oproep: Lief en Leed

Er zijn jaarlijks 24 vrijwilligers in de weer om de commissie “Lief en Leed” te bemensen. Zij komen in actie om  de 80-jarigen en de 90-jarigen te bezoeken en vanaf de 95e verjaardag ieder jaar. Voor een 50-jarig huwelijk een felicitatiekaart en bij een 60-jarig en een 65-jarig huwelijk komen zij een bezoek en een attentie brengen. Verder komen zij in actie wanneer u ziek bent en minstens 3 dagen in het ziekenhuis hebt gelegen of als er iemand van de leden overleden is.

Hoe oud de leden zijn kan de Ouderenvereniging zo uit de ledenlijst destilleren. Meestal weten we ook dat er iemand overleden is (rouwkaart). We weten vaak niet of er iemand ziek is of een jubileum viert. Wij vragen dan ook om één van de bestuursleden te laten weten als iemand ziek is of een jubileum viert.

Tegelwijsheid

Ik hoef niet te zwemmen in het geld, maar pootje baden vind ik fijn.

Global Exploration, sponsoractie

Wij zijn Sam Creemers en Noa Huijerjans. Wij zijn 15 jaar en zitten in vwo 4 op Het College Weert. Komende zomer gaan wij samen met leerlingen van andere scholen een reis maken naar Oeganda. Het doel van deze reis is mensen met elkaar verbinden. Om deze reis mogelijk te maken moet ieder 1950 euro inzamelen. Dit bedrag wordt gebruikt om projecten daar te helpen afronden.
We zouden het leuk vinden wafels bij jullie te bakken op de jaarvergadering en deze dan te verkopen.

Veurverkoûp

De Zoatmaale komen op 3 januari 2024 tijdens Breek de Week in de beugelbaan om 15.00 uur kaartjes verkopen voor het Matinee (seniorenmiddag) op 1 februari en voor de Boontje Aovendje op 12, 13, 14 en 15 januari.

Reizen 2024

De activiteitencommissie heeft het reizenplan voor 2024 klaar. Er staan weer diverse uitstapjes op de rol. Het is niet gemakkelijk om voor iedereen iets passends te vinden. Zo is er behoefte aan hele dagtochten en voor menigeen is er behoefte aan reisjes, die slechts een gedeelte van de dag in beslag nemen. De prijs, maar ook de belasting voor de deelnemers spelen daarbij dan een rol. Wij willen graag een mix van uitstapjes, zodat er voor iedereen iets kan passen. Op donderdag 18 januari 2024 is er in Gemeenschapshuis “de Zaal” de informatiemiddag, waar de reizen voor 2024 nader worden besproken en waar dan ook de aanmeldingen kunnen worden gedaan. Wij nodigen iedereen daarbij van harte uit.

18/1  informatiemiddag reizen,  de Zaal
21/1  55+SeniorenExpo, Veldhoven                   15/6   Het was zondag in ’t Zuiden, Tegelen
9/2    Stole from the sixties, Cultuurhuis Bree    19/8-22/8   Fiets 4-daagse,     Wintelre
15/4-19/4 5-daagse vakantiereis, Terneuzen       1/9            Bloemencorso      Zundert
3/5    Europarlement Brussel                              17/10          Textiel-kaarsenmuseum  Tilburg
16/5  Bedevaart Paterskerk de Biest, Weert        21/12          bezoek Kerstmarkt

Meld je alvast aan voor de 55+SeniorenEXPO te Veldhoven op zondag 21 januari, vertrek om 11:00 uur. Voor enkele reizen geldt een annuleringsregeling, waardoor we tijdig het aantal deelnemers moeten weten. Dat geldt voor hetbezoek aan Cultuurhuis “de Zeepziederij” voor de uitvoering op 9 februari 2024 “Stole from the sixties” van Manoesh. Meld je ook alvast aan voor de 5-daagse vakantiereis naar Terneuzen. Bel 06-53944408 of per

e-mail hleijssen@kpnmail.nl. Of stop je aanmelding in de brievenbus op adres Lambroekweg 13.
DOE MEE, OUDER WORDEN DOEN WE SAMEN !

 Tegelwijsheid

Wie van zijn herinneringen geniet, leeft twee keer

Contributie 2024

Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2024 op hetzelfde niveau te laten. Dit betekent, dat in 2024 een contributie voor KBO-leden geldt van € 24,00 en voor de overige leden/deelnemers Є 16,00. De yoga-deelnemers betalen € 100,- per jaar. De reizen worden met de deelnemende reizigers verrekend tegen kostprijs. De incasso van de contributie zal in de 3e week van januari 2024 plaats vinden.

Belangrijke data in 2024

18 januari           13.30 uur            informatie reizen            De zaal

28 maart             13.30 uur            jaarvergadering                De Zaal

14 november    13.30 uur            Willibrordusviering         De Zaal

28 november    13.30 uur            Sinterklaasviering           De Zaal

19 december    13.30 uur            Kerstviering                       De Zaal

Week spiraal kalender 2024

De Ouderenvereniging heeft mooie kalenders van Laenen makelaardij aangeboden gekregen.

Deze zijn gratis af te halen bij Piet Rietjens, Pompejusstraat 3.

Wist u dat:

  • géén belangstelling is voor een bestuursfunctie van de regioraad KBO Limburg en de SKW ,
  • de besturencontactdagmiddag 2023 van de SKW een interessante lezing had onder de titel:

“ Leven met het einde in zicht”,

  • de Ouderenvereniging voornemens is dit onderwerp als een themamiddag te laten plaats vinden,
  • de opbrengst van Rabo ClubSupport € 1.626,89 bedroeg,
  • de volgende Nieuwsbrief uitkomt op 25 maart 2024