NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 2: uitgave 7: September 2020

 

 

Landelijke ontwikkelingen: licht aan de horizon.

Na een lange periode van onzekerheid en zeker ook ongemakkelijkheid tussen de provinciale bonden en de Unie KBO/KBOPCOB gloort er nu toch echt licht aan de horizon. Op 19 juni zijn belangrijke besluiten genomen over de toekomst. De Unie KBO gaat verder als een federatie van autonome bonden die op een aantal terreinen met elkaar samenwerken. Vanuit deze structuur kan er nu samen met de PCOB worden gewerkt aan een voorstel voor een federale KBOPCOB nieuwe stijl. Dit versterkt de hoop dat de KBO familie bijeen kan blijven en zich verder kan ontwikkelen. Dit heeft, ondanks het voornemen tot opzegging, nog steeds de voorkeur van de KBO Limburg. Tijdens de Algemene Vergadering op 12 november gaan de afdelingen daar over praten en wordt er een besluit genomen.

Willibrordusviering

Op donderdag 12 november 2020 vindt in De Zaal de Willibrordusviering plaats.  I.v.m Covid-19 worden alléén de nabestaanden uitgenodigd. De Sinterklaasviering en de Adventsviering/Kerstviering gaat dit jaar niet door.

Math Schreurs , erelid

Math is geboren en opgegroeid in Beegden. Toen hij Nellie Briels (dochter van Hoebe Bertje en Hoebe Nel) leerde kennen hebben ze eerst enkele jaren in Stramproy gewoond en zijn toen naar Beegden verhuisd. Math werkte immers als secretaris en hoofd van het secretariaat op de rechtbank te Roermond. Bij zijn afscheid na 40-jaar trouwe dienst werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toen hij na zijn pensionering in 1991 weer in Stramproy kwam wonen is Math gelijk lid geworden van de Ouderenvereniging. Toen voormalig voorzitter Jac Coenen bij Hoebe Nel op bezoek was en gaande het gesprek deze zich liet ontvallen dat de Ouderenvereniging op zoek was naar een secretaris zei Nel: ich weit nog eine gooje, goatj dao mer is kalle. Zij had een vooruitziende blik, Math is 9 jaren secretaris geweest van de Ouderenvereniging. Hij moest na 9 jaren stoppen omdat dat statutair geregeld was. (3 perioden van 3 jaar). Hij werd toen benoemd als erelid van de vereniging en momenteel is hij nog het enige en laatste erelid in onze vereniging.. Ook ontving hij voor zijn verdiensten de zilveren medaille van de KBO Limburg. Toen Math als bestuurslid aantrad had de vereniging ± 220 leden en bestond het bestuur uit 7 bestuursleden. Contributies liepen niet via automatische incasso maar werden door de bestuursleden opgehaald. Aan ledenwerving werd niet gedaan. Ook waren er veel minder activiteiten, naast de jaarvergadering, de Willibrordusviering en de Sinterklaasviering werd er gewandeld en gefietst. Ook werden er ééndaagse dagtochten georganiseerd door Giel Verhaag, de Marina van toen. Als accommodatie had de Ouderenvereniging een ruimte in de kleuterschool bij Maes, later in de huishoudschool (huidige Kloësterhoof) en toen in het Trefcentrum. Bij uitvaarten ging altijd de verenigingsvlag mee tot aan het altaar en naar het kerkhof. Ook heeft hij mooie herinneringen aan het ziekenbezoek waar hij altijd gekoppeld was aan An Korten (Pauwe An). Ook liet hij een foto zien waar hij uit handen van Dries van Agt (destijds minister van justitie) een wisselbeker uitgereikt kreeg omdat de ploeg van de rechtbank uit Roermond het hoogste eindigde bij de nationale sportwedstrijden van rechtbanken. Math bezoekt nog weinig activiteiten van de Ouderenvereniging omdat hij slecht ter been is.

Math en Nellie wonen sinds kort in een aanleunwoning op de Oude Trambaan en genieten nog van een rustige oude dag.

Rabo ClubSupport Campagne

Als lid van de Rabobank krijgt u evenals vorig jaar een e-mail over bovenstaande actie. Ook dit jaar doet de Ouderenvereniging natuurlijk weer mee.  Leden van de Rabobank kunnen hun 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen.   Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging krijgt. U kunt maximaal 2 stemmen per stembiljet uitbrengen voor één vereniging. Wij hopen natuurlijk dat u 2 stemmen uitbrengt voor Ouderenvereniging St. Willibrordus Stramproy. Daarnaast heeft u nog 3 stemmen voor verenigingen waar uw voorkeur naar uitgaat. De Ouderenvereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Beugelclub en veel activiteiten van de vereniging vinden plaats in de beugelbaan. We zouden het fijn vinden als u ook aan de beugelclub denkt. Besluit u niet zelf te stemmen geef dan een telefoontje aan één van de bestuursleden, zij helpen u graag. De stemperiode loopt van 5 tot 25 oktober 2020.

Activiteitencommissie

Er stonden nog 3 uitstapjes gepland voor dit jaar, nl. op 15 oktober een bezoek aan Rolduc, op 5 november een bezoek aan de Risk Factory in Venlo en op 14 december de kerstmarkt in Dordrecht.

Helaas kunnen ook deze niet doorgaan omdat ze zijn geannuleerd door de organisatie zelf. Voor enkele activiteiten zijn wel nieuwe data afgesproken. Noteer ze alvast in je agenda.  Alles onder voorbehoud natuurlijk maar we gaan ervan uit dat het deze keer gaat lukken.

  • 26 maart 2021: Bree markt en voorstelling in de Zeepziederij.

Op 13 maart 2020 hadden zich 50 mensen aangemeld voor de Breemarkt. Het bedrag van 12 Euro is niet terugbetaald ervan uitgaande dat dezelfde personen meegaan op 26 maart 2021. Weet je niet meer zeker of je je destijds aangemeld hebt, bel dan even Marina. (562511)

  • 1 april 2021: Risk Factory in Venlo
  • 23 april 2021: Bokrijk
  • 2 mei 2021: Passiespelen Tegelen
  • 31 mei – 4 juni 2021: 5-daagse reis
  • 20 – 23 augustus 2021: 4-daagse fietstocht

We kunnen weer steeds meer.

Na het wandelen, fietsen, jeu de boules en koersballen zijn we blij dat we weer kunnen starten met beugelen, Engelse les, kruisen en rikken, de repetities van ons Grenskoor en de yoga.

Beugelen

De indeling van de groepen blijft hetzelfde als afgelopen seizoen.

Accommodatie: de beugelbaan

Groep 1: (oneven weken): start op maandag 21 september 13.00 uur

Contactpersoon: Pé Camp (tel. 0495-562241)

Groep 2: ( even weken): start op maandag 28 september 13.30 uur

Contactpersoon: Pierre Stals (tel. 0634281212)

Engelse les

Accommodatie: De Zaal

Start: dinsdag 6 oktober 09.30 uur

Contactpersoon: Mieke van Dael-Snijkers (tel. 0495562306)

Kruisen / Rikken

Accommodatie: De Zaal

Start: dinsdag 22 september 19.00 uur

Contactpersoon: Bèr Creemers  (tel. 0495-561491)

Grenskoor

Accommodatie: De Zaal

Start: woensdag 7 oktober 09.45 uur

Contactpersoon: Tonny van Bakel – Kessels (tel. 0495561850) /  Lies Jacobs – Pleunis (Tel.0495-561263)

Yoga

De groepen van 17.00 uur en 18.00 uur worden samengevoegd. (14 personen)

Accommodatie: De Zaal

Start: maandag 5 oktober 17.00 uur

Contactpersoon: Nanny Eggelen – Leijssen ( tel. 0495-561218)

Voorlopig hebben we nog géén oplossing voor het biljarten, Breek de Week, bridge, de donderdagmiddaggroep en het kaarten en kienen op maandagmiddag.

Voor alle activiteiten gelden nog steeds de RIVM-regels: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig je handen en blijf thuis bij klachten.

Wist u dat:

  • Manon Vanderkaa per 1 oktober vertrekt als directeur van KBO-PCOB,
  • de Rabobank voornemens is het filiaal in Stramproy te sluiten,
  • de volgende Nieuwsbrief in december 2020 uitkomt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.