NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 4:    uitgave 14 :     mei  2022

Jaarvergadering 2021
Donderdag 17 maart 2022 heeft in De Zaal de jaarvergadering 2021 plaatsgevonden.
Was je verhinderd en ben je nieuwsgierig wat er allemaal verteld werd. Lees dan de notulen van de vergadering op onze website: ouderenvereniging-stramproy.nl 

Website
De Ouderenvereniging heeft een duidelijke en overzichtelijke website. Onze webmaster,
Gerard Rademaekers, heeft er een dagtaak aan wil deze up to date houden. Op de website staat o.a.:

  • Het laatste nieuws .
  • De mededelingen in ’t Blaadje Stramproy. Voor wie géén abonnement heeft op ’t Blaadje kan dit interessant zijn.
  • Onder de rubriek ‘Activiteiten’ zie je de agenda. Hier worden de maandelijkse activiteiten weergegeven.
  • Onder de rubriek ‘Foto’s’: de laatste foto’s van de vrijwilligersavond en de dagtocht naar Bokrijk.
  • KBO-PCOB nieuws: het laatste nieuws van de landelijke bond.
  • De Nieuwsbrieven.
  • En veel meer ….

Het is best de moeite waard om regelmatig onze website te bezoeken en op de hoogte blijven wat er allemaal in de vereniging speelt.

De website vind je onder: ouderenvereniging-stramproy.nl

Tegelwijsheid

Ook door een klein raam schijnt de zon!

Jan Kin, oud-penningmeester Ouderenvereniging Sint Willibrordus
Jan zijn roots liggen in Brabant. Hij werd geboren en studeerde in Breda en groeide op in Rijen. Jan was een begenadigd voetballer totdat hij in 1971 een open dubbele beenbreuk opliep en 7 maanden in de gips belandde. Het betekende het einde van zijn voetbalcarrière.
In 1976 verhuisde hij met zijn gezin ( Nell en 2 zonen en 1 dochter) naar Stramproy. In Stramproy werkte hij als bedrijfsleider bij WBM Staalservice en bij de Machinefabriek.
Jan was een verenigingsman in hart en nieren. In 1978 werd hij bestuurslid bij
Woningbouwvereniging St. Willibrordus waarvan 12 jaren als vicevoorzitter en de laatste 4-jaren van het vrijwilligersbestuur was hij de voorzitter. Toen de Woningbouwvereniging in 2003 het 50  jarig bestaan vierde ontving hij een koninklijke onderscheiding.
Jan was in totaal 10 jaar (1 periode van 8 en 1 periode van 2 jaar) voorzitter van de omnivereniging Aeternitas (basketbal en volleybal). Tevens was hij meerdere jaren volleybalscheidsrechter. Na zijn periode van 2 jaar splitste de omnivereniging zich  in volleybalclub Stravoc en basketbalclub Aeternitas. Ook is hij voorzitter bij  de buurtvereniging Koremenkes geweest..
Jan kon je wakker maken voor het fietsen op de racefiets. 12 jaar was hij secretaris bij de wielerclub. In maart 2015 werd Jan  na het fietsen bij Ut Opsjupperke getroffen door een hartstilstand. Dankzij adequaat handelen van zijn fietsmaatjes en het AED-apparaat heeft hij het overleefd.
Na zijn pensionering heeft hij zich ingezet voor PUM. (Programma Uitzending Managers) PUM is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op de ontwikkeling van bedrijven in ontwikkelingslanden. Jan leek het interessant die dingen die hij geleerd heeft te delen met mensen die in ontwikkelingslanden in dezelfde sector werken. Hij bezocht voor PUM o.a. Turkije, Sri Lanka, Tunesië, Algerije, Zuid-Afrika, Equador, 3 keer Skopje in Noord-Macedonië en 8 keer Ghana. Jan heeft over zijn belevenissen openhartig verteld in De Zaal tijdens ‘ Verhalen bij het haardvuur’.
Tot aan de laatste jaarvergadering was Jan 8 jaar bestuurslid en penningmeester van Ouderenvereniging Sint Willibrordus. Hij heeft daar het vertrek van Welzijnsorganisatie Punt Welzijn en de totstandkoming van de samenwerking tussen de beugelclub en de ouderenvereniging van nabij meegemaakt. Hij was nog graag doorgegaan als penningmeester maar zijn longfibrose met permanente zuurstof dwong hem om te stoppen. Zolang zijn gezondheid het toelaat blijft Jan aan de activiteiten deelnemen en zal hij zeker het wel en wee van zijn Ouderenvereniging volgen.

Tegelwijsheid
Het is nog nooit zo donker geweest of het werd altijd weer licht.

Wekelijkse activiteiten  op een rijtje
De Ouderenvereniging heeft heel wat wekelijkse activiteiten, hieronder een overzicht.

 De Naober (Rust in Roy)
Biljarten: 09.00 – 11.30 uur iedere morgen vrij biljarten (ook voor niet leden) behalve op woensdag.
13.15 -16.00 uur dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag biljartcompetitie voor leden.
Koor: 09.30-11.15 uur: woensdagmorgen, géén repetities van 6/7 t/m 3/8.
Bestuursvergadering: 09.00 – 11.30 uur 1e donderdag van de maand

Beugelbaan
Koersbal: 09.00 -11.30 uur dinsdagmorgen en vrijdagmorgen
Breek de Week: 13.30 -16.00 uur woensdagmiddag
Kaarten en kienen: 13.30 – 16.00 uur dinsdagmiddag (even weken kaarten, oneven weken kienen)
Beugelen: 13.00 -16.00 uur maandagmiddag (even weken groep 2, oneven weken groep 1)
Periode: 1e maandag na Royer kermis tot eind april

De Zaal
Yoga: 16.00 -17.00 uur maandagmiddag. Niet tijdens de schoolvakanties.
Kaarten: 19.00 -22.00 uur. Periode: 1e dinsdag na Royer kermis tot eind april.

 ’t Parkje
Jeu de boules: 09.30 – 11.30 uur woensdagmorgen

 Consumpties
De ouderenvereniging gaat de prijzen aanpassen gezien de stijgende kosten.
Vanaf 1 juli 2022 gelden de prijzen voor activiteiten van de ouderenvereniging in de Naober, de Beugelbaan en De Zaal:
Koffie /thee                                       1 Euro (blijft hetzelfde)
Fris/ bier                                             1,20 Euro
Koffie/thee met vlaai                          2,50 Euro
Flesje wijn                                          2,50 Euro

Tegelwijsheid
De ouderen zijn het boek van de jongeren.

Data om te onthouden
30 mei – 3juni           5-daagse reis Teutoburgerwald
7 juli                            dagtocht Keverberg                    17 november      Willibrordusviering
19/22 augustus        4-daagse fietstocht                      1 december      Sinterklaasviering
13 oktober                  dagtocht Rolduc                           8 december      Kerstvoorstelling Bree
21 oktober                  Breemarkt en voorstelling           15 december     Kerstviering

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 september 2022