NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 2: uitgave 8:  november 2020

 

Landelijke ontwikkelingen: het blijft grotendeels bij het oude.

Het was vijf voor twaalf en KBO Limburg dreigde zelfs met uittreden.

Er heeft in 2019 en 2020 een hevige strijd gewoed tussen de Unie KBO en de PCOB waarin de KBO Limburg een belangrijke rol heeft gespeeld. Op hoofdlijnen zijn de Unie en de PCOB het nu eens. De onderlinge verhoudingen van de provinciale bonden zijn verbeterd en de bonden blijven de hoeksteen van de KBO. De Unie KBO en de PCOB gaan wel samenwerken maar er is géén sprake van een fusie. Wel hebben de Unie en de PCOB een gemeenschappelijk bureau. Maar op details moeten nog afspraken gemaakt worden m.n. op het gebied van de financiën. KBO Limburg maakt zich sterk dat de afdracht aan de Unie niet verhoogd wordt.

Ouderenadviseur

De gemeente Weert stuurt in samenwerking met Punt Welzijn alle senioren die 75 of 80 jaar zijn geworden een brief met informatie over allerlei voorzieningen. Bij de gemeente moet u zijn bij De Vraagwijzer voor al uw vragen rondom wonen, welzijn, zorg en inkomen. Denk daarbij aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, financiële regelingen, aanpassingen in huis of dagopvang. Voor vragen over de BoodschappenPlusBus, Automaatje en Mantelzorgondersteuning moet u bij Punt Welzijn zijn. Regelingen zijn niet altijd makkelijk te begrijpen en het aanvragen van voorzieningen kan ingewikkeld zijn. De ouderenadviseur kan u ondersteunen voor het vinden van de juiste informatie, het aanvragen van voorzieningen en zij kunnen als onafhankelijk adviseur aan sluiten bij het keukentafelgesprek.  Ouderenvereniging Sint Willibrordus heeft maar liefst 4 ouderenadviseurs. Maak er gebruik van. Het is gratis.

Contact ouderenadviseurs:

Toos Geelen – 003289563671                       Piet Rietjens – 0624478744

Nel Maes – 0622366866                                Jan Verbeek – 0622922565

Samen tegen Eenzaamheid

Samen tegen Eenzaamheid is één van de speerpunten van KBO Limburg. Door de corona is eenzaamheid onder ouderen alleen maar toegenomen. KBO Limburg, Punt Welzijn, de gemeente Weert en de Senioren Koepel Weert (alle ouderverenigingen in de gemeente Weert) hebben een werkgroep opgericht met als doel het opstellen van een uitvoerbaar plan om bij eenzame ouderen, zoals dat heet  “achter de voordeur” te komen. Ook ouderenadviseurs krijgen vaak de vraag van clienten of ze iemand weten die wekelijks  een bezoekje komt brengen of een praatje komt maken. Maar het plan gaat alléén maar lukken als er voldoende vrijwilligers zijn. Voelt u zich geroepen, neem dan contact op met Piet Rietjens, tel. 0495561962 / 0624478744

Groene Kruis Thuiszorg, Wijkverpleging.

Op de bestuursvergadering van 1 oktober 2020 kwamen Diana Beelen en Kirsten Aendekerk, beiden wijkverpleegkundigen in het district Weert, iets vertellen over hun werkzaamheden als wijkverpleegkundige. Groene Kruis Wijkverpleging is er voor mensen, jong en oud, die zorg hard nodig hebben.

Groene Kruis Thuiszorg (de Zorggroep) kan u helpen met:

  • Persoonlijke verzorging en (specialistische ) verpleging.
  • Advies, instructie en voorlichting
  • Palliatieve zorg, stomazorg en wondzorg.
  • Nachtzorg en beeldzorg.
  • Personenalarmering

De kosten van wijkverpleging worden vergoed via uw ziektekostenverzekering vanuit de basisverzekering. Groene Kruis Thuiszorgteam Stramproy is bereikbaar via het nummer 088-6100312 of via de mail GKT.Stramproy@dezorggroep.nl

KBO Limburg roept op tot meer verbinding tussen generaties.

Donderdag 12 november hield seniorenorganisatie KBO Limburg de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV), dit jaar voor de eerst digitaal. Er zijn door covid-19 dit jaar ongeveer 100 leden meer overleden dan in andere jaren. En natuurlijk zijn ook veel leden geconfronteerd met eenzaamheid. De KBO-afdelingen spannen zich enorm in om er ook in deze tijd te zijn voor hun leden. Er worden attenties rond gebracht, kaartjes gestuurd, boodschappen – en maaltijdservices opgezet en belronders gehouden.

Samen vooruit kijken. KBO Limburg kijkt met ambitie naar de toekomst zo blijkt uit het nieuwe Beleidsplan 2021-2024: Verjongen, vernieuwen, versterken en verbinden! Kernwaarden daarin zijn o.a.: Gelukkig ouder worden en Samen optrekken: senioren met elkaar, maar ook met andere groepen/generaties. Verantwoordelijkheid nemen, zorgen dat we serieus worden genomen. Niet klagen, maar verbinding zoeken en samen oplossingen aandragen.

Covid-19       

We zitten weer midden in een gedeeltelijke lock down. Voor ons betekent dit dat er nauwelijks iets mogelijk is. Het credo van de laatste persconferentie van Rutte en De Jonge was: volhouden en nog eens volhouden, tot medio januari 2021. Dus géén Willibrordusviering, géén Sinterklaasviering en géén Adventsviering.  Wel zal de gebruikelijke attentie met Sinterklaas niet ontbreken en er zit ook nog een verrassing bij.

Leefbaarheid Stramproy

Leefbaarheid Stramproy is inmiddels wel bekend onder de Royenaren met het fietsproject en de rolstoelbus. Na 2 jaar hebben al 135 deelnemers van de Royer gemeenschap mogen genieten van het fietsinitiatief.Wil je volgend jaar ook deelnemen en samen met anderen mooie fietstochten maken neem dan contact op met Wim Bogie 06-23796697 (bewoners van Rust in Roy) of Piet Rietjens 06-24478744 (rest van Stramproy).

De rolstoelbus was eerst bestemd voor Visiobewoners maar al snel konden ook bewoners van Stramproy er gebruik van maken. Het aantal ritten ging van 160 in 2019 naar ruim 400 in 2020. Behoor je tot de doelgroep en wil je ook gebruik maken van de rolstoelbus, bel dan Jac Pleunis 06-57562155

60-jarig jubileum

Op 25 september 2021 gaat de Ouderenvereniging haar 60-jarig bestaan vieren. Een werkgroep is bezig om er samen met de leden een mooi feest van te maken. De Zaal is al gereserveerd en met tal van artiesten zijn al contracten afgesloten. De werkgroep houdt jullie op de hoogte.

Wist u dat:

  • het aantal positieve besmettingen en ziekenhuisopnames gestaag terugloopt,
  • het vaccin tegen corona waarschijnlijk begin 2021 op de markt komt,
  • we dan weer voorzichtig kunnen denken aan het opstarten van de activiteiten,
  • maandag 8 februari Inforeizen in De Zaal gepland staat om 13.30 uur,
  • de volgende Nieuwsbrief in maart 2021 uitkomt.

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.