NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 2: uitgave 5: maart 2020

 

Coronavirus

Als u dit leest zitten we waarschijnlijk middenin de coronacrisis. De Ouderenvereniging laat zich leiden door de maatregelen van de Overheid en de VRIM. Dit betekent dat alle activiteiten tot 6 april a.s. géén doorgang vinden. We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen via onze website www.ouderenvereniging-stramproy (zie kopje mededelingen) en via ’t blaadje Stramproy. En.. let op elkaar en wees er voor elkaar.

PCOB-KBO, terug bij af.

Op 30 januari 2020 zijn de afdelingen bijgepraat over de ontwikkelingen binnen KBO Limburg en binnen het landelijk gebeuren van KBO-PCOB. Ook een vertegenwoordiging van de Ouderenvereniging heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Hierbij een korte samenvatting.

Limburg In Limburg gaat het goed met de KBO. Er zijn mooie projecten opgestart, er is een stevige relatie met de provincie ( subsidie Maatschappelijke Organisatie) en er zijn veel actieve afdelingen. Het aantal leden loopt helaas wat terug en het blijft moeilijk de jonge senior te bereiken. In het nieuwe beleidsplan (2021-2024) wordt hier aandacht aanbesteed.

Nederland Landelijk is de situatie totaal anders. Het plan ‘KBO-PCOB vernieuwt” komt nog steeds niet van de grond. Alles heeft te maken met het besluitvormingsproces en de rol/positie van de provinciale bonden. Steeds weer blijft de KBO-PCOB een eigen koers varen en voert democratisch genomen besluiten niet uit. Dit heeft geleid tot het vertrek van de KBO Limburg uit de Unie. “Wijze mannen” hebben inmiddels opgeroepen tot een landelijke commissie. (nieuwe werkgroep) Het bestuur van  KBO-Limburg heeft besloten, ondanks een beroep uit diverse afdelingen, geen zitting te nemen in deze commissie omdat daar alléén gesproken wordt over de inhoud en niet over de organisatiestructuur. (lees: opheffen provinciale bonden)

Hoe nu verder. Of de werkgroep iets oplevert wacht KBO-Limburg af. KBO-Limburg gaat de komende tijd alternatieve scenario’s onderzoeken (plan B) voor een koers die recht doet aan wat de afdelingen willen en aan de belangen van onze leden. Op 14 april maakt het bondsbestuur de balans op en komt daarna terug bij de afdelingen om samen te kijken waar we staan en welke koers verstandig is om in te slaan.

Ouderenadviseurs

In januari ontvingen 12 kersverse Ouderenadviseurs uit handen van KBO Limburg voorzitter Marcel Ballas het certificaat voor het succes afronden van de opleiding tot Ouderenadviseur. Onder hen 2 leden van onze vereniging, te weten Toos Geelen uit Kessenich (00328956367) en Nel Maes – Kusters (0622366866) uit Stramproy. Toos en Nel willen snel aan de slag en we wensen hen veel succes. Beide dames zijn ook belastinginvullers bij de KBO Limburg.

Leefbaarheid Stramproy

Zin om te fietsen met begeleiding?

Lukt zelfstandig fietsen niet meer?

Heb je wel zin om 1x per 14 dagen in groepsverband door de natuur te fietsen?

Met een kopje koffie en een stuk Royer vlaai?

Met leuke begeleiders en met speciale fietsen?

Laat het ons dan weten. Bel Piet Rietjens 06-24478744 of Wim Bogie 06-23796697.

Zij komen dan naar je toe en leggen alles uit.

Weet je het niet zeker? Dan gaan we even eerst ff proberen.

Wij zijn al met 80 deelnemers en 25 vrijwilligers.

 

Vrijwilligersmiddag

Op 30 april a.s. gaat de Ouderenvereniging alle vrijwilligers ( kleine 90 leden) voor hun inzet bedanken. De vrijwilligers worden uitgenodigd voor een uitgebreide lunch in De Zaal. Na de lunch is er ruimte voor een wandeling of een activiteit in De Zaal. De middag wordt afgesloten met koffie en vlaai. Alle vrijwilligers ontvangen tijdig een uitnodiging met een opgavestrook.

Jaarvergadering 12 maart 2020

Het was weer een drukte op de jaarvergadering. Onze vrijwilligers hadden het maar druk met het uitdelen van de vlaai en koffie en een drankje en een hapje. Zoals gebruikelijk stonden er vaste punten op de agenda zoals het jaaroverzicht, verslag van de financiële commissie en de verkiezing van een nieuw lid, het financieel verslag 2019 en de begroting 2020, de bestuursverkiezing en de verkiezing van de voorzitter. Mia Bocken en Paul Gielen waren aftredend en zijn bij acclamatie opnieuw tot bestuurslid benoemd. Paul Gielen stelde zich herkiesbaar als voorzitter en werd ook bij acclamatie herbenoemd. Na het officiële gedeelte zou het Reünie-orkest Limburgse Jagers optreden maar wegens het coronavirus hebben ze afgezegd.

Cor Heijmans, oudste lid

Als je de woonkamer van Cor binnenloopt valt je meteen de kast met Indische en Afrikaanse houten beeldjes op. Ooit heeft ze het eerste beeldje gekocht bij de Zusters van Roermond. De meeste beelden zijn meegebracht door de jongens uit Indië of gekocht op de rommelmarkt. Vroeger een hobby van Cor, de rommelmarkten afstruinen en dan blijft er soms wat aan de vingers plakken.

Cor is nog een krasse vrouw, voelt zich gezond, slaapt goed, praat honderd uit, heeft nog géén hulp in de huishouding, houdt zelf de woning nog schoon (als je een spinnenwebje ziet, zeg het dan), doet nog zelf de boodschappen en kookt nog zelf haar potje. Traditioneel: V.A.G.= vlees-aardappelen-groenten. Laat nog ff weten dat ze niet van uien houdt. Hoe lang ze lid is van de Ouderenvereniging weet ze niet precies, we houden het op meer dan 40 jaar. Vroeger bezocht ze wel de activiteiten maar het komt er niet meer van omdat ze steeds minder kennissen heeft. Ook komt ze bij kou het huis niet uit, ze is een echte koukleum. Op de vraag ‘Wat doe je de hele dag? antwoordt ze: uit het raam kijken, de Limburger lezen, de dagelijkse dingen en ’s avonds televisie kijken. Ook kijkt ze wekelijks uit naar het Blaadje Stramproy, ze wil op de hoogte blijven van wat er speelt in het dorp. Cor woont in de Lambertusstraat 2 , ze is meeverhuist van de oude seniorenwoningen naar de nieuwbouw van Willibrordushof. Aanvankelijk had ze moeite met de overgang, nu is ze blij dat ze zo’n grote kamer heeft waar ze op haar gemak haar dagelijkse loopoefeningen kan doen. Cor mist wel de contacten en is blij met een bezoekje, dus loop gerust even binnen.

Cor, op naar de 100 in goede gezondheid.

 

Data om te noteren

24 april           dagtocht Bokrijk

14 mei            bedevaart Wurfeld

24 mei            Passiespelen Tegelen

8 t/m 12 juni  Vakantiereis

16 oktober     Toneel: groep Weert

 

Wist u dat:

  • op 1 juli 2020 de nieuwe donorwet ingaat,
  • de verbouwing van Rust in Roy start in september en ongeveer een half jaar gaat duren,
  • de volgende Nieuwsbrief op 23 juni 2020 verschijnt.