Ouderenvereniging Sint Willibrordus

Stramproy

Opgericht 28-9-1961

 

 

 

 

                              NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 3: uitgave 11: augustus 2021

 

Start van de wekelijkse activiteiten

Nu we bijna allemaal gevaccineerd zijn is het weer verantwoord de activiteiten te herstarten. Het coronavirus heeft een zware wissel teweeg gebracht. Geen wekelijkse contacten meer, geen of weinig familie en vrienden over de vloer. We liepen van de ene persconferentie in de andere. Het was een verschrikkelijke tijd.  Gelukkig konden we de eenzaamheid iets verlichten door regelmatig even aan te komen met een attentie.

 

In juni zijn al diverse buitenactiviteiten opgestart zoals het jeu de boules, het wandelen en het samen fietsen.

Behalve de yoga en het biljarten hebben er sinds de uitbraak van het coronavirus geen binnen activiteiten meer plaats gevonden.  In de Naober en het Trefcentrum kunnen we vanaf 22 september niet meer terecht t/m december 2021 wegens een verbouwing. Hierdoor gaan we meer gebruik van de beugelbaan.

 

Onderstaand volgt een overzicht wanneer we weer starten met onze wekelijkse activiteiten en in welke accommodatie.

Beugelen

We starten weer op maandagmiddag na Royer kermis en wel op maandag 20 september in de Beugelbaan vanaf 13.30 uur.

Biljarten

Het biljarten is weer in juli hervat op maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 09.30 -11.30 uur. Er wordt gebiljart in 2 tijdblokken van 09.30 -10.15 uur en 10.15 -11.30 uur.

Vanaf 22 september kan er tijdelijk niet meer gebiljart worden.

Breek de Week

Op woensdag 8 september staan de deuren van de Beugelbaan weer open voor Breek de Week vanaf 13.30 uur. Tijdens Breek de Week wordt er aan tafels gebridged, gejokerd, gerikt of de week doorgenomen.

Bridge

Het bridge vindt plaats op vrijdagavond om 19.00 uur in de Naober. Wanneer en of er nog gestart wordt is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Donderdagmiddag gespreksgroep

De gespreksgroep komt voor het eerst na lange tijd weer bijeen in de Beugelbaan op donderdag 9 september om 14.00 uur.

Engelse les

De Engelse les vindt plaats op dinsdagmorgen om 09.30 uur in De Zaal. Ze starten weer op dinsdag 7 september 2021.

Jeu de boules

De jeu de boulers zijn al vanaf eind juni in ‘t Hofje actief op woensdagmorgen vanaf 09.30 uur.

Ook hier zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom eens kijken in ’t Hofje op de Oude Trambaan en gooi een ‘boule’ mee.

Kaarten en kienen

Het kaarten en kienen op maandagmiddag in het Trefcentrum wordt verplaatst naar de dinsdagmiddag in de beugelbaan. Op de even weken wordt er gekaart vanaf 13.30 uur en op de oneven weken wordt er gekiend. Het kaarten begint op dinsdag 7 september 2021 en het kienen op 14 september 2021.

Kaarten op dinsdagavond

Op dinsdagavond wordt er in De Zaal een kaartje gelegd. (rikken en kruisen)

Zij beginnen op dinsdag 21 september 2021 om 19.00 uur.

Koersbal

Het koersbal wordt verplaats van de dinsdagmiddag naar de dinsdagmorgen in de beugelbaan. Koersbal op de vrijdagmorgen blijft. Zij beginnen weer op vrijdag 3 september 2021 om 09.00 uur in de beugelbaan

Koor

 

 

Het koor heeft besloten nog niet te starten met repeteren  in de maanden augustus en september. Eerst willen zij inventariseren wie nog behoefte heeft om verder te gaan. Dit kan helaas niet in de Naober maar als zij verder willen wordt er naar een andere accommodatie gezocht.

Yoga

De yogalessen vinden plaats op maandagmiddag vanaf 16.00 uur in De Zaal. In de schoolvakanties vinden er geen lessen plaats. Zij starten dus weer op maandag 6 september 2021.

Nieuwe deelnemers

Voor al onze activiteiten geldt dat er nieuwe deelnemers van harte welkom zijn. Ga gerust even kijken en als er enthousiasme is ga mee doen.

 

60-jarig jubileum Ouderenvereniging Sint Willibrordus

 

In 2021 bestaat de Ouderenvereniging 60 jaar. Door de coronacrisis hebben we het afgelopen jaar en dit jaar niet veel activiteiten kunnen houden. Gelukkig zijn we bijna allemaal gevaccineerd en kunnen we de draad weer oppakken.

Maar eerst willen we even stil staan bij ons 60-jarig jubileum met een feestmiddag in gemeenschapshuis De Zaal op zaterdagmiddag 25 september 2021, een feestmiddag met veel muziek en een buut.

 

Het programma:

12.30 uur   zaal open

13.30 uur   opening met een woord van welkom door onze voorzitter en ceremoniemeester

Koen Strous.

13.45 uur   aanvang programma met optredens  van :

 • Thei & Marij
 • Fer Naus (buutreedner)
 • Mark & Willemien
 • Ton Wolter

17.30 uur   einde middag

 

Toegangsbewijs

In De Zaal is slechts ruimte voor 290 personen. Wil je in aanmerking komen voor een kaartje dan moet je lid zijn van de Ouderenvereniging en gevaccineerd zijn. Het vaccinatiebewijs moet je laten zien als je een kaartje koopt. Een kaartje kost 3 Euro. Het toegangsbewijs moet je meenemen naar De Zaal, het vaccinatiebewijs hoeft niet.

 

Kaart verkoop

 • maandag 6 september 2021 van 13.30 – 15.30 uur in de beugelbaan.
 • woensdag 8 september 2021 van 13.30 – 15.30 uur in de beugelbaan.
 • Vrijdag 10 september 2021 van 11.00 -12.00 uur in de beugelbaan.

 

Zitplaatsen

Zoals eerder vermeld kunnen we slechts 290 leden plaatsen in De Zaal. De plaatsen worden bij het betreden van de zaal toegewezen. Wil je persé bij iemand zitten dan moet je gelijktijdig naar de zaal komen.

 

Corona

Het jubileum kan alléén doorgaan als de beperkende maatregelen i.v.m. corona van de baan zijn.

We willen de zaal optimaal gebruiken, als we de 1.5 m moeten aanhouden dan wordt het feest uitgesteld.

 

Data om te onthouden

 • 5 september: 12.00 uur Het Nieuwe Begin op het Kerkplein,
 • 25 september: 13.30 uur 60-jarig jubileum in De Zaal,
 • 28 oktober: 13.30 uur jaarvergadering 2020 in De Zaal,
 • 11 november: 13.30 uur Willibrordusviering in De Zaal,
 • 12 november: uitstap Bree markt + culturele uitstap in namiddag
 • 25 november: 13.30 uur Sinterklaasviering in De Zaal,
 • 16 december: 30 uur Kerstviering in De Zaal.

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.