Ouderenvereniging Sint Willibrordus Stramproy

Opgericht 28-9-1961

 

  NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

Jaargang 3: uitgave 9: maart 2021

KBO-PCOB Nieuwe Stijl

In 2017 en 2018 zijn er plannen gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie. Nu is duidelijk geworden dat een fusie op dit moment geen goed idee is. Daarom hebben de ledenraden van beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel KB-PCOB Nieuwe Stijl.

Als lid van de ouderenvereniging gaan we er voorlopig niets van merken, wel zullen de afdelingen en de vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. En natuurlijk blijft KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen in Den Haag, zoals het pensioenakkoord, de vaccinatiecampagne, enzovoort.

Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te werven.

Kortom, veel verandert er niet, de UNIE KBO blijft bestaan als ook de provinciale bonden. (KBO-Limburg) 

Eenmalige huurverlaging  2021

Heeft u een sociale huurwoning bij een woningcorporatie en is uw inkomen relatief laag en uw huur best hoog? Dan heeft u misschien recht op een eenmalige huurverlaging.

Het gaat bijvoorbeeld om eenpersoonshuishoudens met AOW die een lager inkomen hebben dan

€ 23.650,00 en een kale huur hoger dan € 633,25. Of tweepersoonshuishoudens, waarvan minstens een persoon met AOW, die samen een lager inkomen hebben dan € 32.075,00 en een kale huur hoger dan € 633,25

Viel u in 2019 al in die inkomenscategorie waarmee u recht hebt op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. De corporatie moet u dan uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging. Had u na 2019 (minstens 6 maanden) een inkomensdaling waardoor u nu toch in aanmerking denkt te komen voor huurverlaging, dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. De Woonbond heeft een gratis modelbrief ‘Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021’.

Kijk voor de brief en meer info op www.woonbond.nl/eenmalige huurverlaging – 2021

Woningstichting St. Joseph Stramproy verhuurt aan ± 475 huishoudens in Stramproy een woning.

Misschien kom je voor huurverlaging in aanmerking en kun je er je voordeel meedoen.

 

Sociale leven in diepe winterslaap.

Dit geldt met name voor de leden van de Ouderenvereniging. De wekelijkse activiteiten gaan nog steeds niet door en ook de activiteitencommissie heeft haar jaarprogramma moeten bijstellen. Het is nog niet voorbij, help elkaar deze lastige tijd door en vraag hulp als het nodig is. We gaan ervan uit dat tegen medio 2021 iedereen gevaccineerd is en we er met zijn allen nog een mooi najaar van kunnen maken. Houd jullie aan de maatregelen en blijf gezond.

Een overzicht van de uitstapjes.

26 maart 2021                 Bree markt en culturele voorstelling verplaatst naar oktober 2021

01 april 2021                    Risk Factory Venlo verplaatst naar 21 oktober 2021

23 april 2021                    Bokrijk verplaatst naar 17 september 2021

02 mei 2021                      Passiespelen Tegelen verplaatst naar 15 augustus 2021

 

De  5-daagse reis naar Duitsland is verplaatst naar mei/juni 2022, de 4-daagse fietsreis van 20-23 augustus blijft vooralsnog op het programma staan. 

Jaarvergadering

De recente maatregelen van de overheid houden in dat de geplande jaarvergadering 2020 op 26 maart a.s. niet kan doorgaan. In het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven dat het bestuur van een vereniging uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken ( jaarverslag, balans en staat van baten en lasten) moet overleggen aan de jaar/leden vergadering. De tijdelijke Covid-wet Covid-19 maakt het mogelijk om de vergadering uit te stellen tot eind oktober. Zodra we weten wanneer de jaarvergadering plaats vindt melden we dat.

 

60-jarig bestaan

Het bestuur heeft nog geen beslissing genomen over het wel of niet doorgaan van het 60-jarig jubileum op zaterdag 25 september 2021 in De Zaal. Dit zal onder meer afhangen van de maatregelen van het RIVM.

 

Paasattentie

Het is weer tijd dat jullie iets horen van de Ouderenvereniging. Deze keer  komen onze vrijwilligers de week voor Pasen aan met de Paasattentie. Na de cupcakes, de sinterklaasletter, de tegoedbon voor een ijsje, een kopje koffie of iets lekkers ter waarde van € 2,60 bij DPS Fashion café,  de contributiehalvering voor 2021 nu de Paasattentie. Normaal gonst het binnen de ouderenvereniging van de activiteiten, door corona kan er niets. Maar de ouderenvereniging is haar leden niet vergeten vandaar dit gebaar maar hopelijk kunnen we in de zomer weer wat activiteiten opstarten en elkaar weer ontmoeten.

 

AutoMaatje

AutoMaatje is een vervoerservice voor en door eigen inwoners. Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding( € 0,30 per km) naar uw bestemming. Dit kan zijn naar het ziekenhuis, de dokter, fysiotherapeut, de teststraat, de vaccinatieplaats of naar de kapper of gezellig winkelen.

U moet zich eerst laten registreren als deelnemer bij Punt Welzijn. (bel 0495-697900)

Na de registratie neemt de coördinator voor Stramproy ( Jack Kunnen) contact met je op.

 

Rabo-ClubSupport

Rabo-ClubSupport heeft de Ouderenvereniging een heel mooi bedrag van € 1314,52 opgeleverd. Rabobank biedt met deze actie clubs en verenigingen een steuntje in de rug.

Het bestedingsdoel is voor ons het mede bekostigen van het 60-jarig bestaan en het aankopen van een 12-tal dubbele fietstassen voor onze vrijwilligers die maandelijks ons KBO-magazine bezorgen bij onze leden. ( ± 600 adressen )

Ouderenvereniging Sint Willibrordus bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel mede realiseren.

 

Beheerraad

Op maandag 19 april heeft een delegatie van het bestuur een gesprek met de leiding in Rust in Roy. We hopen dan te horen wat er weer allemaal mogelijk is in de Naober. Het zou mooi zijn als we weer zicht hebben op een potje biljarten of op maandagmiddag kaarten en kienen.

 

Wist u dat

  • Sjef Niellissen ( overleden 2019) de Ouderenvereniging  een legaat van  € 1116,– nagelaten heeft,
  • Limburg in Beweging vanaf 1 februari 2021 3 maanden lang om 10.00 uur weer te zien is op L1,
  • Effe Bellen, een actie van KBO Limburg met de slogan : Wie bel jij? Kijk eens om je heen en bel ook eens iemand die alleen is,
  • er veel te doen is over veiligheid en privacy op internet. Kijk eens op Seniorweb hoe criminelen met name ouderen proberen op te lichten.

De link is: www.seniorweb.nl / online-veiligheid-en- privacy Druk dan op de You Tube button

  • DPS fashion café aan het Kerkplein vanaf woensdag 17 maart weer open is op woensdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 17.00 uur,
  • de volgende Nieuwsbrief eind juni 2021 uitkomt.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.