• NIEUWSBRIEF OUDERENVERENIGING SINT WILLIBRORDUS STRAMPROY

  Jaargang 6: uitgave 21:  maart 2024

  Jaarvergadering 28 maart, De Zaal om 13.30 uur

  Op donderdag 28 maart vindt de jaarvergadering 2024 plaats in De Zaal, Mariastraat 2. Het bestuur legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid in 2023. De notulen van de jaarvergadering 2023 zijn op de website geplaatst. 3 bestuursleden nemen afscheid en 1 bestuurslid wordt door het bestuur voorgedragen. Voor de 4e keer op rij worden door leerlingen van het BC wafels verkocht voor hun ‘vakantiereis’ van Global Exploration naar Oeganda. De uitnodiging voor de jaarvergadering 2024 heeft iedereen ontvangen. Het bestuur rekent op een volle bak.

  Themabijeenkomst over de laatste levensfase

  Leven met het einde in zicht
  ‘wij maken het onderwerp levend’
  Dat we op een gegeven moment overlijden is onvermijdelijk. Op sommige dingen, zoals de zorg in de laatste levensfase, kunt u wél invloed hebben door er op tijd er over na te denken en te praten. Hierover nadenken en praten met mensen in uw omgeving is belangrijk. Met uw naasten en uw huisarts. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. Bij de informatiebijeenkomst op 11 april krijgt u die.
  De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg in samenwerking met Ouderenvereniging St. Willibrordus Stramproy. Professionals uit de regio (o.a. een arts van de huisartsenpraktijk uit Stramproy, een wijkverpleegkundige van Land van Horne) informeren u er over en gaan met u in gesprek over de mogelijkheden in de laatste levensfase. De bijeenkomst wordt geleid door Desirée Meertens, netwerkcoördinator.

  De bijeenkomst vindt plaats op 11 april om 13:30 uur in “De Zaal”. Deelname is gratis en is voor iedere belangstellende in Stramproy. (je hoeft dus géén lid te zijn van de Ouderenvereniging.)

  Neem eens iemand mee

  De gemeente Weert heeft Marga van Goethem  bij Punt Welzijn aangesteld om projecten op te zetten tegen eenzaamheid. Ook heeft Punt Welzijn met de huisartsenpraktijk Stramproy het project ‘weer positief’ opgezet tegen eenzaamheid. Wapens tegen eenzaamheid is o.a. het uitgebreide programma dat de Ouderenvereniging wekelijks organiseert. Denk aan beugelen, biljarten, kaarten, kienen, wandelen, koersballen, jeu de boules, Breek de Week, yoga en het Grenskoor. Maar onze activiteiten schreeuwen om meer deelnemers.

  Oproep: Neem eens iemand mee naar je activiteit . Twee vliegen in één klap:  de nieuwe deelnemer komt de voordeur uit en het komt de activiteit ten goede.

  DOE MEE, OUDER WORDEN DOEN WE SAMEN!

  Vrijwilligers dag 2024

  Op zaterdagmiddag 18 mei 2024 worden alle vrijwilligers uitgenodigd om de vrijwilligersdag 2024 te vieren bij handboogvereniging St. Hubertus, Trambaan 2. We kunnen dan kennismaken met het handboogschieten door zelf enkele pijlen te schieten.  Om 18.00 uur komt de chinees langs met een  heerlijk chinees buffet.  De vrijwilligers dag eindigt om 20.00 uur. Omdat we moeten weten hoeveel vrijwilligers er komen ontvangt iedere vrijwilliger eind april een uitnodiging met een opgaveformulier.

  Tegelwijsheid

  Overleg met je hoofd, beslis met je hart.

  Prijslijst

  Het bestuur heeft besloten per 16 januari 2024 de consumpties in de Naober en de Beugelbaan te verhogen.

  Koffie / thee                                                                     €  1,20

  Blikje, flesje fris (incl. water)                                             €  1,50

  Bier                                                                                  €  1,50

  Koffie / thee met vlaai (Breek de Week)                          €  3,00

  Flesje wijn                                                                         €  3,00

  Koersballen

  Wat is koersbal?

  Een spel op een mat van 2×8 meter waarbij de uitdaging om individueel of in teamverband een bal zo dicht mogelijk bij een kleine witte bal ( de jack) te rollen.  Echter het zwaartepunt van de bal ligt niet in het midden en dat maakt de richting van de bal een beetje grillig. Daarbij komt dat de bal niet rond is en een binnen- en buitenkant heeft met in het midden een loopvlak. Het is een spel dat spannend is tot de laatste minuut. Niets is wat het lijkt, iedere worp kan de kansen keren. We zouden graag de spelersgroep willen uitbreiden. We spelen op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 – 11.30 uur in de Beugelbaan, Burg. Smeijersweg 2A. Interesse: Kom eens kijken of neem contact op met Jan Charlier (562303)

  Biljart 2024

  De biljartgroep bestaat uit ±15 personen. Er wordt iedere dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag gespeeld in de Naober vanaf 13.30 uur. Er wordt onderling een competitie gespeeld en het gaat er bloedserieus aan toe. Momenteel wordt er libre gespeeld, daarna bandstoten en ze sluiten af met de spelvorm over de ‘rode’. De gemiddelde winnaars over 2023 waren: 1e Bèr Tullemans, 2e Pierre Snijders, 3e Jac Nelissen. Geïnteresseerd: neem dan contact op met Pierre Steijvers ( …..) of ga even kijken. Overigens is er alle dagen (behalve op woensdag) vrij biljarten tussen 09.15 – 11.15 uur.

  Wat biedt KBO Limburg voor de bondscontributie?

  Voor de afdelingen

  • Lid zijn van een organisatie die de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau behartigt.
  • Bondsbureau biedt ondersteuning aan afdelingen, ze kunnen er terecht met hun vragen.
  • Onze consulenten ondersteunen en ontzorgen de lokale afdelingen met raad en daad.
  • We organiseren scholingen, netwerkbijeenkomsten en intervisies voor de vrijwilligers zoals de ouderenadviseurs, de belastinginvullers en afdelingsbestuurders.
  • We faciliteren de ledenadministratie en organiseren de logistiek voor de bezorging van ONS ledenmagazine.
  • Maandelijkse Nieuwsbrief voor afdelingsbesturen en vrijwilligers.

  Voor de leden

  • Onderdeel zijn van een grote organisatie die zorgt dat hun belangen worden behartigd.
  • Lidmaatschap van een lokale afdeling waar sociaal contact en omzien naar elkaar centraal staan.
  • Een provinciaal kennis- en ondersteuningsbureau dat 4 dagen per week bereikbaar is.
  • Elk lid kan een beroep doen op de Ouderenadviseurs en Belastinginvullers.
  • Elk lid ontvangt 11 keer per jaar het ledenmagazine “ONS” in de brievenbus met leuke artikelen, tips etc.
  • Elk lid ontvangt korting op de collectieve pakketten van zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis.

  Tijdelijk Noodfonds Energie

  Net als in 2023 is er in 2024 een Tijdelijk Noodfonds Energie. Voldoe je aan de voorwaarden zoals een laag inkomen en een hoge energierekening. Dan kun je tot en met 31 maart 2024 een tegemoetkoming aanvragen bij het Noodfonds. Gebruik de handige check om te zien of je in aanmerking komt voor ondersteuning. www.noodfondsenergie.nl Je kunt ook geholpen worden door de Thuisadministratie van Punt Welzijn. (thuisadministratie@puntwelzijn.nl Tel. 0495-697900)

  Tegelwijsheid

  Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.

  Kaarten in de Naober

  Vanaf 5 maart is op dinsdagmiddag het (prijs)kaarten verplaatst van de beugelbaan naar de Naober.

  Het kaarten vindt plaats op de even weken vanaf 13.30 uur. Het kaarten is dan weer terug op de oude plek waar het destijds begonnen is in het Trefcentrum. Hiermee is een wens van sommige bewoners van de aanleunwoningen in vervulling gaan. Dat was te merken op 5 maart toen er al 5 kaarters meer waren. Kom eens kijken of kaart mee.

  Data

  1 april 2024    Géén beugelen en yoga. (géén 1 april grap)

  15 t/m 19 april 2024       5-daagse vakantiereis, Terneuzen.

  30 april 2024  Laatste keer kaarten op dinsdagavond in de Zaal. Ze beginnen weer na Royer kermis. (24-09-2024)

  3 mei 2024      Europees Parlement Brussel

  16 mei 2024   Bedevaart Paterskerk de Biest, Weert.

  27 mei 2024   Laatste keer beugelen . Het beugelen begint weer de maandag na Royer kermis. (23-9-2024)

  15 juni  2024  Het was zondag in ’t Zuiden, Tegelen.

  Belastingservice KBO

  Evenals voorgaande jaren staan de belastinginvullers weer klaar voor de ouderen van Stramproy en omstreken. Vanaf 1 maart kunt u weer een afspraak maken voor het invullen van uw aangifte bij Nel Maes, tel. 06-22366866. Ook voor het aanvragen van huursubsidie en zorgtoeslag kunt u bij ons terecht.

  Wist u dat:

  • dat u de contributie KBO kunt terugvragen als u verzekerd bent bij VGZ of CZ. Zie de website ouderenvereniging-stramproy.nl
  • themabijeenkomst “Doortrappen” (project veilig fietsen) binnenkort in De Zaal plaats vindt.
  • de volgende Nieuwsbrief uit komt op 24 juni 2024.

  Ons motto:  DOE MEE, OUDER WORDEN DOEN WE SAMEN!